REKVIZĪTI


SIA “Velve - AE”

Reģ. Nr.: LV 40103074525

Būvkomersanta apliecības numurs: 3393-R

Adrese: Rīga, Tallinas iela 94, LV–1009

Tālr.: 67313731, 67291980

Banka: A/S DNB banka

Konta Nr.: LV32RIKO0002013282447

SWIFT: RIKO LV 2XTe ir mani pieraksti LANG VALUE: lv - lv
PARAMETER VALUE 1: rekviziti
PARAMETER VALUE 2:
CONTENT ID: 10
MODULE ID: 0
PARENT ID: 6